შენი თავისუფალი სივრცე

თქვენი შენიშვნები,მოსაზრებები,კომენტარები,სურვილები გთხოვთ დაგვიტოვოთ კომენტარის სახით
შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ თქვენი მასალები და თუკი თქვენი სტატია ჟურნალის შემოქმედებითი ჯგუფისტვის საინტერესო აღმოჩნდება, მას ჩვენს ბლოგზე განვათავსებთ და ფაქტების გადამოწმების შემდეგ დავბეჭდავთ მომდევნო ნომერში
ასე რომ იაქტიურეთ!!!
თავისუფალ ზონაში გამოქვეყნებული საინტერესო შენიშვნები,სურვილები,კრიტიკა დაიბეჭდება ჟურნალში
გთხოვთ გამოეხმაუროთ კონკრეტულ სტატიას, კონკრეტული შენიშვნებით

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: